RennovationsConverting a single storey barn in West Wales to a place of paradise.

Dylan worked diligently and professionally providing a friendly touch ensuring that we were happy with every stage of the build. He kept us updated regularly and become someone we could trust and approach to discuss ideas at any stage of the build.  Read More

 


 

 

Barn ConversionsBringing the past back to life

Cartrefi’r Cwm managed this project professionally and effectively. They were faced with numerous challenges during the build; however, no challenge was too big for Dylan.  Read More

 

 

 


 

Wrth i ddau fab Pete a Meinir Ebbsworth dyfu  sylweddolwyd fod y tŷ yn mynd yn llai!  Penderfynwyd bod yn rhaid adeiladu estyniad yn go glou.    “O’dd e’n wych” meddai Pete.  “O’dd e’n llawn syniadau a brwdfrydedd.  Beth o’dd yn braf hefyd o’dd gallu trafod y gwaith gyda Dylan a’r bois i gyd o’dd yn lleol ac yn Gymry Cymraeg.  Reit ar  gychwyn yr adeiladu rhoiodd e ddyddiad i ni i pryd y gallen ni symud mewn ac wrth weithio ym mhob tywydd a thrwy ambell i benwythnos – fe gadwodd at ei air”.

Pete a Meinir Ebbsworth