We are committed to providing the utmost care and level of service whether we are building a factory a conservatory or putting up a fence.

We are not the cheapest builders in the area.  Our respected reputation is based on:

  • the quality of our work
  • our reliability
  • our flexibility
  • our customer service
  • local, bilingual tradespeople you can trust

 

Ein Haddewid

Ry’ ni wedi ymrwymo i ddarparu’r un lefel o wasanaeth uchel yn ein gwaith pe bawn ni’n adeiladu ffatri fawr, ystafell haul neu’n gosod ffens.

Nid ni yw’r adeiladwyr rhataf yn yr ardal.   Daw ein henw da o’r ffaith fod…

…ein gwaith o ansawdd uchel

…eich bod yn gallu dibynnu arno’ ni

…ein bod ni bob amser yn barod i addasu a bod yn hyblyg

…ein gwasanaeth i chi’r cwsmer heb ei ail

…ein gweithwyr i gyd yn grefftwyr lleol ac yn gysurus ddwyieithog – bobol gallwch chi ymddiried yn llwyr ynddyn nhw

 

Dylan Davies :  Shell Live Wire Welsh Finalist 2004 / Wales Entrepreneur of the Year Wales YFC 2003/2004

Dylan Davies: Terfynwr Shell Live Wire Cymru, 2004 / Mentergarwr y Flwyddyn, CFfI Cymru, 2003/2004